Varför röka?

När man röker så andas man in röken från tända tobaksblad, detta kan göras med olika metoder så som cigarrer, e-cigaretter och traditionella cigaretter. Som de flesta vet så är cigaretter inte något hälsosamt, men ändå röker 9 % av Sveriges befolkning dagligen (källa: folkhälsomyndigheten, 2016)

Så varför röker man?

Idag börjar de flesta röka i ung ålder, då cigaretter är något förbjudet och spännande, något de äldre håller på med. Om man då går tillbaka och undrar vad som fick de första att börja röka så blir svaret att det då inte sågs som farligt.

Under 1900-talet när rökningen tog fart så visste man till en början inte om de farliga effekterna, och när de började uppdaga sig att lungcancer och andra lungsjukdomar ökade så var redan en stor del av befolkningen fast. Under krigen blev rökning i form av cigaretter allt vanligare då dessa var gratis för soldaterna och tobak i form av en färdig- fabriksrullad cigarett gjorde rökningen till något vardagligt.

Om man frågar någon äldre om varför de började röka så får man ofta svaret att det var för att alla andra gjorde det, vuxna som barn. Det var nämligen inte ens förrän 90-talet som det blev förbjudet för barn att köpa tobak, så då var det mer lättillgängligt för den som ville röka.

Vad innehåller cigaretter?

I en cigarett finns en hel del obehagliga saker, och om en skulle känna till vad dessa är innan man börjat röka så kanske man skulle skaka på huvudet istället för att föra cigaretten mot munnen.

Tobaken är självklart huvudingrediensen i cigaretterna och det kan låta fint, det är ju bara en växt. Men, tobak innehåller nikotin och med tanke på att detta är ett gift som endast är tillåtet i just rök-produkter så kan man undra hur bra det egentligen är. Nikotinet är väldigt beroendeframkallande och är då anledningen till att många fortsätter röka, och nikotinet orsakar även sammandragna blodkärl, ökad hjärtrytm och ökad risk för blodproppar.

Några osynliga farliga gaser så som kolmonoxid och vätecyanid finns också i cigaretterna. Båda två är dödliga och vätecyanid var en gas som användes för att avrätta folk i gaskammare tidigare. Båda dessa finns endast i små doser i cigaretter, men ändå kan de ge huvudvärk och illamående.

Metaller så som bly och aluminium samt andra ämnen så som aceton, arsenik, metan och glykol är alla ämnen som finns i cigaretter och något alla dessa har gemensamt är att de inte är särskilt trevliga ämnen.

Rökningens för och nackdelar

Något man väldigt ofta får höra om är rökningens nackdelar. Men om det finns nackdelar så borde det finnas fördelar, eller hur?

Frågar vi en rökare denna fråga så får vi ofta till svar antingen att det är gott eller att det är en bra social sak. Vissa finner ett lugn i att ta en cigarett och vissa ”röker bara på fest”.

Sett utifrån kan dessa ”fördelar” enkelt uppnås med andra saker som inte skapar hälsoproblem, gott finns det mycket annat som är, och det är möjligt att slappna av på andra vis.

Några nackdelar/ bieffekter

  • Den mest självklara: Lungcancer eller andra lungsjukdomar. Varje år insjuknar ungefär 6800 människor i Sverige i cancersjukdomar relaterade till rökning.
  • Lungkapaciteten försämras. När lungkapaciteten försämras så blir även konditionen sämre. Det blir svårare att andas och vardagen blir obekväm.
  • Andra i din omgivning skadas. Det är faktiskt så att du inte bara försämrar din egen hälsa, utan även den hos dina vänner och din familj som befinner sig runt dig. All rök drar inte du in utan en del sprids i luften och kan komma att andas in av ex. ett barn.

Sammanfattning

Rökning, när man andas in röken från olika ämnen, är en inte helt ovanlig form av beroende. Unga som gamla har denna dåliga vana och anledningen till varför man röker är olika från person till person, men det som inte skiljer sig är skadligheten. Vissa kan gå helt obemärkt och vissa får många olika komplikationer, men alla som röker drabbas på något sätt.