Mobilappar mot tobak

Vården idag har förändrats. Med nya moderna lösningar blir både patienternas behandling och sjukhuspersonalens arbete mer noga och lättare. Förr fanns all information om patienten och dess behandling i journaler skrivna på papper, idag sköts allt detta genom elektroniska system som gör att flera olika vårdinrättningar enkelt kan få tillgång till patientens information.

Seniorer tar hjälp av mobilabonnemang

Mobilen och annan teknik är idag självklart för de flesta, men många äldre seniorer och pensionärer använder inte tekniken på samma sätt som unga. Det är också tydligt vid rökavvänjning. För att seniorerna ska ha en chans att ta del av den tekniska revolutionen och använda appar måste de ha en mobil och ett mobilabonnemang för seniorer. Ett seniorabonnemang är nämligen billigare än ordinarie mobilabonnemang, och rekommenderas därför till alla över 55, vare sig det är pensionärer eller ”bara” seniorer.

Senior som har mobil med abonnemang och röker
Kvinnan bör använda sin mobil mot rökning, men antagligen vet hon inte om vilka appar som finns tillgängliga.

Patienterna kan samtidigt utföra flera former av egenvård genom sin egen mobil, idag finns appar för allt och då även för saker som fysisk hälsa med motion och för psykisk hälsa med metoder så som meditation och mindfulness. Idag har vi också via våra mobiltelefoner tillgång till hela världen under förutsättningen att vi har ett mobilabonnemang med stor surfpott och många samtal vilket gör att vi lätt kan få vilken information vi vill när vi vill. Detta går också att utnyttja i vår kamp mot tobaken.

Appar för att sluta röka

Utbudet av appar för att sluta röka är idag stort. Många av dem liknar varandra medan det nu och då kommer några som bygger på nya koncept för att lyckas få användaren att vända sig från cigaretterna. Apparnas vanligaste funktioner är; att kunna logga sina cigaretter för att kunna trappa ner eller antalet dagar man varit helt rökfri, detta ger oftaRökförbud tydliga mönster och en tydlig överblick över sina rökvanor, vilket senare kan användas för att själv eller i samråd med någon annan kunna trappa ner ännu mer eller undvika fler återfall. Apparna motiverar ofta den beroende om fördelarna med att sluta med olika fakta om hur kroppen förändras till det bättre allt efter personen är utan cigaretterna. Ofta får den som använder appen också positiv feedback, något som triggar belöningssystemet i hjärnan och får en att vilja fortsätta. En viktig morot för många är också den ekonomiska aspekten av det hela och detta går också att följa i apparna genom att samtidigt som man ser hur många cigaretter man undviker också kan se hur mycket pengar man sparar.

Apparna blir som en kompis i fickan som berättar hur och varför man ska hålla sig till sitt mål.. Många som försöker sluta röka eller snusa upplever ofta att de är väldigt fokuserade den första tiden men allt eftersom abstinensen och röksuget smyger sig på så försvinner motivationen för ett hälsosammare liv. Gör det lättare för dig själv att bli påmind under dagen i telefonen, se till att du har det bästa mobilabonnemanget med det bästa innehållet som ger dig möjlighet att få dessa notiser. Så, istället för att knyta ett snöre runt fingret och glömma bort vad det betydde så kan dessa små notiser i vår telefon påminna den som försöker sluta röka eller sluta använda andra former av tobak att hålla sig skärpt till sitt mål och alla de fördelar det ger.