Om sjuksköterskor

För den som är intresserad av att jobba med att hjälpa människor så är sjuksköterskeyrket ett perfekt val. Behovet av sjuksköterskor är stort, och en sjuksköterska kan jobba med många olika saker på många olika platser.

Utbildning

För att bli sjuksköterska så måste man gå en särskild sjuksköterskeutbildning. Denna finns på de flesta universitetsorter i Sverige och utbudet är stort. På utbildningen ligger mycket fokus på omvårdnad och patientkontakt, samt den medicinska delen en sköterska måste känna till.

Under utbildningen får eleven ha praktik för att lära sig mer om yrket på en praktisk nivå, denna sker oftast på ett sjukhus under handledning av en legitimerad sjuksköterska.

Utbildningen är 3 år lång och efter avklarad utbildning så ska studenten ansöka om legitimering hos socialstyrelsen för att få utöva yrket som sjuksköterska. Detta är en skyddad titel, som bara får användas av de som blivit legitimerade av socialstyrelsen.

För den som vill fördjupa sig inom någon särskild vård-kategori så finns det möjlighet till det. Några av områdena en kan utbilda sig inom är diabetesvård, psykiatri och barnvård. Då blir studenten en specialistsjuksköterska och har då större möjligheter till mer inriktade jobb. Vill du studera ännu mer eller kanske forska så behövs även sjuksköterskor till detta.

Arbetsuppgifter

En sjuksköterskas arbete handlar till störst del om omvårdnad. Detta kan innebära att man har koll på mediciner och prover, utför behandlingar, ger olika former av stöd till patienten eller att man instruerar undersköterskor i deras arbete med patienten.

Sjuksköterskan kan alltså antingen jobba med patienten och stödja den under sin tid som sjuk eller jobba med annan vårdpersonal för att leda vårdarbetet framåt.

Arbetsplatser

Den vanligaste platsen en sjuksköterska arbetar på är ett sjukhus. Inom detta sjukhus finns olika avdelningar och alla behöver sjuksköterskor. Oavsett om det handlar om barn med brutna ben eller människor som ska genomgå en operation så behövs någon som har hand om själva omvårdnaden, och det är det som sjuksköterskorna gör. För den som vill jobba utomlands så finns det även möjligheter till det, framför allt inom EU.

En sjuksköterska kan även jobba inom äldrevården. Då handlar det om att ordinera mediciner till de äldre och att se till att de mår så bra som möjligt.